Gumbel Group Solar Hesaplama

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler doğrultusunda, çatı veya araziniz için en verimli GES kapasitesini hesaplayabilmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.*
Sonuçlar
Lisanssız Elektrik Üretim yönetmeliğine göre kurabileceğiniz güç 0 kWp ile 0 kWp arasında olmalıdır.
Bunun için gerekli Alanı 0 (m2) ile 0 (m2) arasında olmalıdır.
Yıllık tüketim artış tahmini hesaba katıldığında kurulabilecek maximum güç 0 (kWp)'dir.* Bu ekran, 11 Ağustos 2022 tarihinde yapılan Lisanssız Enerji Üretim Yönetmeliğine göre hesaplama yapmaktadır. Yönetmelik değişiklikleri ve bu yönetmeliğin uygulanmasına dair yayınlanacak usul ve esaslara dikkat edilmelidir.

Program tarafından verilen veriler bilgilendirme amaçlıdır. Üretim değerleri il bazında çatı ve arazi için ortalama olarak alınmıştır.

Güneş enerji santralinizi kuracağınız tam koordinat, gölgelenme faktörleri, azimuth açınız ve sistemin eğimine göre net hesap yapılarak kalıcı güce karar verilmelidir.