Güneş Elektrik Santralleri için AVM kuruldu (dunya.com)